Historia

Familjeföretaget Richard Magnusson AB grundades 1947 av Richard Magnusson. Idén var att serva skeppsvarv och sjöfart med underhållsmaterial såsom packningar, tätningar, slangar och verktyg m.m.

Det hela startade i Majorna i Göteborg som var centrum för sjöfarten på den tiden. Vid slutet av 60-talet flyttade företaget över till Hisingen för att komma närmare skeppsvarven som då hade börjat komma igång ordentligt. Det var också då man startade tillverkning av packningar.

1967 togs företaget över av sönerna Gerhard och Lars Magnusson som drev det vidare i samma anda som sina företrädare.

1974 flyttade RIMA som företaget kallats i folkmun till Sannegården, som då fick större lokaler där man kunde utveckla verkstaden till en mer modern stansverkstad med bättre maskiner och utrustning.

1988 började vi med vattenskärning i samband med tillverkning av packningar.

År 1991 tog tredje generationen Lars-Göran och Björn Magnusson över verksamheten som driver den än idag.

Våren 2009 flyttade vi åter igen till nyare lokaler inom samma område, vilket har blivit ett lyft för hela bolaget.

Hösten 2010 bestämde sig Björn att gå i pension. Idag är Lars-Göran ensam ägare.

Vi är idag 10 anställda och har samma höga servicegrad som vi lärt oss av våra förfäder vilket har varit företagets ledstjärna alltsedan starten 1947.

Lars-Göran Magnusson

Vi har samma höga servicegrad som vi lärt oss av våra förfäder vilket har varit företagets ledstjärna alltsedan starten 1947.